Default Header Image

Despre noi

Secţia Clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost creată în anul 1974, din strictă necesitate de pregătire complexă universitară şi postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor, la patul bolnavilor, în spitalele republicane şi municipale.

Pe parcursul anilor Secţia Clinică, denumită mai apoi secţia Organizarea lucrului curativ, iar din 02.03.2015 conform ordinului nr. 473-RU devine Centrul de management al activităţii clinice – centrul organizatoric principal şi de dirijare a activităţii clinicilor universitare şi de coordonare a legăturilor cu verigile sistemului de ocrotire a sănătăţii din republică.

Asistenţa medicală specializată consultativă este asigurată de colaboratorii a 95 clinici de profil terapeutic, chirurgical, ginecologic, pediatric, stomatologic.

Un loc deosebit în activitatea curativă a colaboratorilor universităţii revine perioadei practicii de vară a studenţilor anilor III-V a facultăţilor Medicină, anilor III şi IV facultăţii Stomatologie, care acordă ajutor practic pacienţilor raioanelor şi satelor republicii. Rezidenţii tuturor specializărilor efectuează un stagiu clinic de 6 luni în anii II şi III profilul terapeutic şi anii III şi IV profilul chirurgical în spitalele raionale ale ţării.

Permanent sporeşte volumul şi eficacitatea ajutorului acordat de clinicile universitare instituţiilor medico-sanitare publice municipale, raionale şi republicane ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de Management al Activității Clinice